Noord Nederlandse Handboog Federatie
Sporten De mogelijkheden voor sporten worden verder verruimd. Bijna alle beperkingen vervallen. Er geldt nog een aantal voorwaarden: Sport locaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken. Gezondheidscheck en registratie is verplicht. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. Amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met andere clubs. Jongeren tot en met 17 jaar mochten dit al en dit geldt nu ook voor alle personen vanaf 18 jaar. Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. Dit geldt ook voor professionele wedstrijden. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Een vaste plaats is verplicht. Voor professionele wedstrijden geldt dat met coronatoegangsbewijzen 100% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dan hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. Voor sportkantines gelden de plannen voor de horeca.