Noord Nederlandse Handboog Federatie
Privacyverklaring Noord Nederlandse Handboog Federatie NNHF 25 mei 2018 De NNHF en privacy De NNHF gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij van je heeft omdat je bij onze vereniging lid bent of deelneemt aan wedstrijden. On duidelijkheid te geven over wat de NNHF doet met de bij haar bekende gegevens, is deze verklaring opgesteld. De Noord Nederlandse Handboog Federatie NNHF is verantwoordelijk zoals benoemd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Omdat NNHF een vereniging is (sportbond) hoeft zij geen melding te doen van haar verwerking van persoonsgegevens 1 . Dat neemt niet weg dat wij uiteraard volgens de wet met uw gegevens omgaan. Waarvoor gebruikt de NNHF jouw gegevens? De NNHF gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doelen: A. Het afgeven van een NNHF nummer om deel te nemen aan wedstrijden B. Voor de opgave van het aantal leden t.b.v., de Collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor Verenigingen welke is afgesloten voor alle NNHF leden om de wettelijke risicoaansprakelijk tijdens wedstrijden te kunnen waarborgen. C. Het indelen in boogklassen op basis van leeftijd. D. Het berekenen, vastleggen en innen van contributie van de aangesloten NNHF verenigingen. E. Vastleggen, verstrekken en analyseren van statistische gegevens zoals hoeveelheid wedstrijden, scores, ledenverloop. F. Het publiceren van wedstrijduitslagen op de website NNHF.nl. in haar beveiligde omgeving, alleen toegankelijk voor besturen aangesloten verenigingen. Welke gegevens heeft de NNHF van jouw? Wij hebben de volgende gegevens van jouw: Initialen, voornaam, achternaam en geboortedatum Het NNHF lidmaatschapsnummer en boogklasse Lidmaatschapsgegevens zoals start- en einddatum lidmaatschap Vermelding privacy, wanneer je niet wenst dat bij het opvragen van correcte wedstrijdnummers door aangesloten NNHF verenigingen en in wedstrijduitslagen je naam vermeldt wordt. Wat doen we met jouw gegevens en wat niet? Wel Wij hebben bij de NNHF een ledenlijst met gegevens. De ledengegevens worden aangeleverd door de handboogschietvereniging waarbij je bent aangesloten. De gegevens worden in een beveiligd programma bijgehouden door de ledenadministratie van de NNHF. We gebruiken je naam en geboortedatum voor het indelen in de verschillende wedstrijdklassen. We gebruiken je naam en wedstrijd voor publicatie van wedstrijduitslagen op onze website, tenzij je hebt aangegeven je naam geheim te willen houden voor publicatie. Dan wordt alleen het NNHF nummer gepubliceerd. De aangesloten NNHF verenigingen die wedstrijden organiseren kunnen t.b.v. controle van de NNHF nummers van de deelnemers , naam en NNHF nummer opvragen in een beveiligde web-omgeving, via een inlog met gebruikersnaam en wachtwoord op de NNHF.nl site. Van leden die hebben aangegeven dat hun naam geheim moet blijven, kan alleen een nummer worden opgevraagd. Niet Wij leggen geen cookies vast via onze website en plaatsen geen ledengegevens op de website. NNHF kent een ‘Mijn omgeving’. Wij delen je gegevens niet met andere partijen dan de aangesloten NNHF verenigingen voor controle van de wedstrijddeelname of zoals wettelijk verplicht met politie/justitie. Wij verkopen je gegevens niet. Wij leggen geen gezondheid gegevens vast. De NNHF maakt voor haar werkzaamheden geen gebruik van derden. Beveiliging van digitale gegevens Persoonsgegevens worden niet opgeslagen in een “cloud”. Mutaties worden vanuit de beveiligde web omgeving rechtsreeks gemaild naar de ledenadministratie. Vervolgens worden ze in een beveiligde spreadsheet opgeslagen, welke uitsluitend toegankelijk is voor de persoon die namens de NNHF bevoegd is deze gegevens vast te leggen. De NNHF maakt gebruik van e-mailadressen met de toevoeging @nnhf.nl. Rechten Wijzigingen in persoonsgegevens worden door de handboogschietvereniging waar je lid van bent doorgegeven aan de NNHF. Wil je weten welke gegevens we van je hebben vastgelegd neem dan contact op met de ledenadministratie van de NNHF. Mochten de gegevens onjuist zijn dan passen wij ze aan. Mocht je je gegevens willen verwijderen, dan kan dat alleen als je geen actief lid meer bent vanwege de contributie verplichting. Overig Op onze website staan verwijzingen naar sites van aangesloten verenigingen, de NNHF staat niet in voor de veiligheid van deze sites.
· · · · · · · · · · · · · · ·
Noord Nederlandse Handboog Federatie
Privacyverklaring Noord Nederlandse Handboog Federatie NNHF 25 mei 2018 De NNHF en privacy De NNHF gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij van je heeft omdat je bij onze vereniging lid bent of deelneemt aan wedstrijden. On duidelijkheid te geven over wat de NNHF doet met de bij haar bekende gegevens, is deze verklaring opgesteld. De Noord Nederlandse Handboog Federatie NNHF is verantwoordelijk zoals benoemd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Omdat NNHF een vereniging is (sportbond) hoeft zij geen melding te doen van haar verwerking van persoonsgegevens 1 . Dat neemt niet weg dat wij uiteraard volgens de wet met uw gegevens omgaan. Waarvoor gebruikt de NNHF jouw gegevens? De NNHF gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doelen: A. Het afgeven van een NNHF nummer om deel te nemen aan wedstrijden B. Voor de opgave van het aantal leden t.b.v., de Collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor Verenigingen welke is afgesloten voor alle NNHF leden om de wettelijke risicoaansprakelijk tijdens wedstrijden te kunnen waarborgen. C. Het indelen in boogklassen op basis van leeftijd. D. Het berekenen, vastleggen en innen van contributie van de aangesloten NNHF verenigingen. E. Vastleggen, verstrekken en analyseren van statistische gegevens zoals hoeveelheid wedstrijden, scores, ledenverloop. F. Het publiceren van wedstrijduitslagen op de website NNHF.nl. in haar beveiligde omgeving, alleen toegankelijk voor besturen aangesloten verenigingen. Welke gegevens heeft de NNHF van jouw? Wij hebben de volgende gegevens van jouw: Initialen, voornaam, achternaam en geboortedatum Het NNHF lidmaatschapsnummer en boogklasse Lidmaatschapsgegevens zoals start- en einddatum lidmaatschap Vermelding privacy, wanneer je niet wenst dat bij het opvragen van correcte wedstrijdnummers door aangesloten NNHF verenigingen en in wedstrijduitslagen je naam vermeldt wordt. Wat doen we met jouw gegevens en wat niet? Wel Wij hebben bij de NNHF een ledenlijst met gegevens. De ledengegevens worden aangeleverd door de handboogschietvereniging waarbij je bent aangesloten. De gegevens worden in een beveiligd programma bijgehouden door de ledenadministratie van de NNHF. We gebruiken je naam en geboortedatum voor het indelen in de verschillende wedstrijdklassen. We gebruiken je naam en wedstrijd voor publicatie van wedstrijduitslagen op onze website, tenzij je hebt aangegeven je naam geheim te willen houden voor publicatie. Dan wordt alleen het NNHF nummer gepubliceerd. De aangesloten NNHF verenigingen die wedstrijden organiseren kunnen t.b.v. controle van de NNHF nummers van de deelnemers , naam en NNHF nummer opvragen in een beveiligde web-omgeving, via een inlog met gebruikersnaam en wachtwoord op de NNHF.nl site. Van leden die hebben aangegeven dat hun naam geheim moet blijven, kan alleen een nummer worden opgevraagd. Niet Wij leggen geen cookies vast via onze website en plaatsen geen ledengegevens op de website. NNHF kent een ‘Mijn omgeving’. Wij delen je gegevens niet met andere partijen dan de aangesloten NNHF verenigingen voor controle van de wedstrijddeelname of zoals wettelijk verplicht met politie/justitie. Wij verkopen je gegevens niet. Wij leggen geen gezondheid gegevens vast. De NNHF maakt voor haar werkzaamheden geen gebruik van derden. Beveiliging van digitale gegevens Persoonsgegevens worden niet opgeslagen in een “cloud”. Mutaties worden vanuit de beveiligde web omgeving rechtsreeks gemaild naar de ledenadministratie. Vervolgens worden ze in een beveiligde spreadsheet opgeslagen, welke uitsluitend toegankelijk is voor de persoon die namens de NNHF bevoegd is deze gegevens vast te leggen. De NNHF maakt gebruik van e-mailadressen met de toevoeging @nnhf.nl. Rechten Wijzigingen in persoonsgegevens worden door de handboogschietvereniging waar je lid van bent doorgegeven aan de NNHF. Wil je weten welke gegevens we van je hebben vastgelegd neem dan contact op met de ledenadministratie van de NNHF. Mochten de gegevens onjuist zijn dan passen wij ze aan. Mocht je je gegevens willen verwijderen, dan kan dat alleen als je geen actief lid meer bent vanwege de contributie verplichting. Overig Op onze website staan verwijzingen naar sites van aangesloten verenigingen, de NNHF staat niet in voor de veiligheid van deze sites.
· · · · · · · · · · · · · · ·