Noord Nederlandse Handboog Federatie
Spelregels voor sport in het kort In het kort de spelregels voor het sporten: Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen. Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
· · · · ·
Wedstrijden en toernooien Zijn wedstrijden en toernooien weer toegestaan? Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn. En binnen maximaal 100 personen. Daarnaast dienen de hygiëneregels van het RIVM gevolgd te worden. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). Vermijd drukte. Was vaak je handen.
· · · ·
Binnen en buiten sporten Is het weer toegestaan om zowel binnen als buiten te sporten? Ja, binnen en buiten sporten kan weer. Per 1 juli is normaal spelcontact toegestaan voor alle leeftijden. Voor en na het sporten geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand. Dit geldt bijvoorbeeld in de kantine, maar ook voor toeschouwers op de tribune en rond het sportveld.Voor binnenruimtes gelden extra RIVM-maatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie. De basisregels zijn: Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). Probeer drukte te vermijden. Was vaak je handen.

Wanneer mag tijdens het sporten nou precies de 1,5 meter losgelaten

worden?

In principe geldt de 1,5 meter afstand ook voor volwassen sporters. Alleen wanneer dit de normale sportbeoefening in de weg staat, kan tijdelijk de 1,5 meter afstand losgelaten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor sporten als judo, maar ook voor voetbal of hockey. Voor sporten waarvoor de 1,5 meter afstand geen belemmering is, blijft de maatregel van kracht. Dit geldt ook voor alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up, de teambespreking of de nazit in de kantine.
· · · ·